Vyhodnotíme záměr investora

Připravujeme podklady pro investorské rozhodnutí, které jsou založeny na kvalitních výpočtech a expertních znalostech místního prostředí. Součástí výstupů je investiční strategie a hrubý plán realizace projektu